Ofte stillede spørgsmål

Du kan søge Fonden DBK’s støtte til projekter, som er med til at øge læselysten i Danmark. Her finder du svar på de typiske spørgsmål, vi modtager fra ansøgere.

Behandling af ansøgningen

Hvornår får jeg svar?
Du får svar en til tre måneder efter ansøgningsfristen i den runde, du søger til.

Kan jeg få svar før tid?
Nej, der vil altid være en behandlingstid på mindst en til tre måneder efter ansøgningsfristen på alle ansøgninger, uanset størrelse og type.

Hvordan får jeg svar?
Du vil blive kontaktet enten pr. mail eller telefon. Hvis du får afslag, kan du ikke forvente at få en begrundelse, da vi desværre ikke har ressourcer til at begrunde hvert enkelt afslag.

Støtte og udbetaling

Er der et minimum eller et maksimum for ansøgt beløb?
Fonden DBK afsætter en uddelingsramme for det enkelte år samtidig med behandlingen af fondens årsregnskab. Uddelingsrammens størrelse er afhængig af fondens økonomiske stilling og resultat og vil maksimalt udgøre kr. 500.000,- om året. Uddelingsrammen for det enkelte ansøgningsår offentliggøres her på hjemmesiden medio 1. halvår. Det er muligt at søge om hele beløbet eller blot en del af beløbet.

Har jeg krav på at få udbetalt et beløb fra Fonden DBK, når jeg søger?
Nej, der er ingen, der har krav på at få udbetalt støtte fra Fonden DBK. Det er Fonden DBKs bestyrelse, der træffer alle beslutninger om uddelinger, herunder hvem der støttes og med hvilke beløb. Fonden DBKs bestyrelse kan også beslutte, at man ikke vil foretage nogen uddelinger.

Hvornår bliver støtten udbetalt?
Beløbet bliver som hovedregel udbetalt i selve ansøgningsåret, men det afhænger af, hvornår dit projekt skal gennemføres.

Får jeg altid det præcise beløb, jeg ansøger om?
Nej, Fonden DBK kan godt give tilsagn om delfinansiering med en betingelse om, at resten af finansieringen bliver dækket fra anden side. I så fald anmoder vi om dokumentation for, at du har fået restfinansieringen dækket, førend vi udbetaler donationen.

Kan jeg få støtte med tilbagevirkende kraft?
Ja, det er muligt, projektet må dog ikke være afsluttet.

Jeg kan ikke lægge ud for støttebeløbet, hvad gør jeg?
Der kan laves en særlig aftale under bestemte betingelser, hvis Fonden DBK beslutter at støtte dit projekt.

Kan jeg få udbetalt beløbet i rater?
Ja, der kan laves en særlig aftale under bestemte betingelser, hvis Fonden DBK beslutter at støtte dit projekt.

Hvad hvis jeg gennem flere donationer får et større samlet beløb, end det jeg har ansøgt om?
Så skal du tilbagebetale det overskydende beløb til os.

Skal jeg sende dokumentation for hvad jeg har brugt pengene til?
Ja du skal sende dokumentation for, at pengene er brugt til det, Fonden DBK har besluttet at støtte. Medmindre andet er aftalt, skal dokumentation indsendes, før Fonden DBK udbetaler det beløb, vi måtte have bevilget.

Må jeg omtale Fonden DBK i forbindelse med projektet?
Ja, på al information, der offentliggøres om projektet, skal det fremgå, at projektet gennemføres med støtte fra Fonden DBK.

Skal jeg ellers indsende noget til Fonden DBK efter jeg har gennemført projektet?
Ja, når du har afsluttet projektet, skal du indsende en rapport om projektet og dets forløb (inklusive regnskab), og hvilke resultater, du har opnået, til os. Vi er berettiget til at redegøre for projektet i Fonden DBK’s årsrapport, på vores hjemmeside og i anden information om Fonden DBK.

Skal jeg betale skat af de penge, jeg modtager?
Fonden DBK kan ikke rådgive om skatte- og momsmæssige forhold, og er uden ansvar for, hvorledes de donationer, som Fonden DBK yder, beskattes. Fonden DBK foretager alle lovpligtige indberetninger om de donationer, der ydes, herunder til Fondsmyndighederne og til SKAT. Det er dit eget ansvar at sikre dig, at du overholder reglerne, og at eventuel skat og moms betales og betales rettidigt.


Ansøgningsskema

Ansøgningsskema 1

Projekter støttet af Fonden DBK

Projekter støttet i 2019

Projekter støttet i 2020

Behandling af personoplysninger


Hos DBK mener vi, at det er vigtigt at læse. Vi tror på, at vi bliver klogere, mere fantasifulde, bedre til at danne indre billeder, bedre til at fordybe os og bedre til at forstå vores medmennesker, når vi læser. Gennem fondens uddelinger ønsker vi at støtte nye og kreative litterære tiltag i bogbranchen, der vil fremme læselysten hos både børn og voksne. Det synes vi er vigtigt.

Fonden DBK’s formand,
Hans Peter Nordstrøm Nissen