Vi støtter projekter, som fremmer læselysten

Fonden DBK søger nyskabende projekter inden for litteratur og læsning
Uddelingerne er et nyt initiativ, der skal øge læselysten i Danmark og dermed gavne den danske bog- og litteraturbranche. Ønsket er, at endnu flere danskere – både børn og voksne – skal lære at værdsætte litteraturens gode egenskaber gennem nyskabende litteraturprojekter. Fonden kan også yde støtte til formål, der skønnes at være til gavn for den danske bogbranche. Uddelingerne giver DBK mulighed for at give tilbage til den kreative branche, der er DBK’s levebrød og har været det i mere end 125 år. 

Alle virksomheder, private og offentlige organisationer og privatpersoner kan søge om hel eller delvis finansiering af litterære projekter og spændende idéer. Fonden DBK har valgt at lade fantasien og kreativiteten råde hos danske forfattere, bloggere, festivaler, iværksættere og på anden måde formidlere og sætter derfor næsten ingen rammer for, hvilke innovative litteratur-, bog- og læseprojekter, der kan søges støtte til.

Litteraturfestivaler udvalgt som tema i efteråret 2021
Fonden modtager mange ansøgninger om støtte til litteraturfestivaler. Ved uddelingen i efteråret 2021 ønsker vi specifikt at sætte fokus på og støtte det store engagement og arbejde, der lægges i afvikling af litteraturfestivaler og lignende litterære arrangementer og events rundt om i Danmark. Dette omfatter også ansøgere, der tidligere uden held har ansøgt fonden om midler til sådanne arrangementer. Mange litteraturfestivaler er blevet hårdt ramt af forsamlingsforbuddet pga. coronasmitten, og derfor ser Fonden DBK et ekstraordinært behov for at tilgodese et udvalg af de mange litteraturfestivaler, der afholdes til glæde for de mange bogglade danskere.

Fonden støtter ikke ansøgeres privatøkonomi, herunder studierejser og –ophold, indkøb af inventar samt finansiering af egentlige bogudgivelser.

Fonden DBK har uddelt fondsmidler for 2019 og 2020. Uddelingsrammen for 2021 er 450.000 kr. Det er muligt at søge om hele eller blot en del af beløbet.

Ansøgningsfrist
Næste ansøgningsfrist til Fonden DBK er:

  • 1. september 2021. Bemærk, at temaet for støtteberettigede projekter i 2021 er afgrænset til litteraturfestivaler o.l.

Ansøgningen
Vi har valgt at arbejde med to ansøgningsskemaer for en hurtigere screeningsproces.

Først udfyldes ansøgningsskema 1. Det er vores enkle skema, som ikke kræver mange oplysninger. Det skal indsende på mail til FondenDBK@dbk.dk inden ovennævnte datoer.

Efter ansøgningsfristens udløb vil der være en screeningproces, hvor et uddelingsudvalg under fondsbestyrelsen gennemgår alle ansøgninger. Hvis Fonden DBK finder dit projekt interessant, vil du blive kontaktet og bedt om at udfylde det medsendte ansøgningsskema 2, som er et mere fyldestgørende skema, som vil ligge til grund for den endelige beslutning om støtte truffet af Fonden DBK’s bestyrelse. Ansøgningsskemaet skal indsendes senest på det tidspunkt, som vi giver dig besked om, da din ansøgning ellers ikke vil komme i betragtning. Selvom du bliver bedt om at udfylde ansøgningsskema 2, kan du ikke være sikker på, at din ansøgning vil blive imødekommet (hverken helt eller delvis).

Fonden DBK offentliggør, hvilke projekter der opnår støtte her på dbk.dk. Ansøgerne får direkte besked.

Behandling af personoplysninger
I det omfang din ansøgning indeholder personoplysninger, anses Fonden DBK for at være dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne.

Når du udfylder ansøgningsskemaerne, bedes du overveje, hvorvidt det er relevant at medtage personoplysninger i forbindelse med ansøgningen om støtte til dit projekt. Du bedes særligt være opmærksom på ikke at angive følgende oplysninger i skemaet: a) følsomme personoplysninger, eksempelvis oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold eller helbredsoplysninger, b) CPR-numre og c) oplysninger om strafbare forhold.

Afvises din ansøgning, vil samtlige personoplysninger, som du har indsendt, hurtigst muligt blive slettet. Du kan læse mere om Fonden DBK’s behandling af dine personoplysninger her.


Ofte stillede spørgsmål

Behandling af ansøgningen
Støtte og udbetaling

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema 1

Projekter støttet af Fonden DBK

Projekter støttet i 2020

Projekter støttet i 2019

Behandling af personoplysninger


Hos DBK mener vi, at det er vigtigt at læse. Vi tror på, at vi bliver klogere, mere fantasifulde, bedre til at danne indre billeder, bedre til at fordybe os og bedre til at forstå vores medmennesker, når vi læser. Gennem fondens uddelinger ønsker vi at støtte nye og kreative litterære tiltag i bogbranchen, der vil fremme læselysten hos både børn og voksne. Det synes vi er vigtigt.

Fonden DBK’s formand,
Hans Peter Nordstrøm Nissen